Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Ultrasharp U2723qx

Dell Ultrasharp U2723qx to jeden z najbardziej zaawansowanych monitorów na rynku dzięki swojej wyjątkowej wydajności i zaawansowanej technologii. Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu zapewniają użytkownikom informacje na temat montażu, konfiguracji i eksploatacji tego monitora. Zawiera ona informacje i wskazówki dotyczące podłączania i użytkowania monitora, wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania monitora, informacje na temat funkcji i opcji związanych z monitorami, informacje na temat jakości obrazu i innych aspektów. Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Ultrasharp U2723qx zostały stworzone, aby umożliwić użytkownikom w pełni wykorzystać wszystkie funkcje tego monitora.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Ultrasharp U2723qx

Zobacz poniższy poradnik dla Dell UltraSharp U2419H. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Model:U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DXModel - zgodność z przepisami: U2419Ht/U2719DtDell UltraSharpU2419H/U2419HX/U2719D/U2719DXInstrukcja użytkownika

Strona: 2

UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniukomputera.PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE oznacza potencjalne niebezpieczeństwouszkodzenia lub utraty danych, w przypadku nie zastosowania się do instrukcji.OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA oznacza potencjalną możliwość uszkodzeniawłasności, obrażeń osobistych lub śmierci.Copyright © 2018 Dell Inc. lub jej spółki zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell,EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi Dell Inc. lub jej spółek zależnych.Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.2018 – 08Rev. A00

Strona: 3

Spis treści | 3Spis treściO monitorze............................................ 5Zawartość opakowania............................. 5Właściwości produktu............................. 6Części i elementy sterowania......................... 7Specyfikacje monitora............................. 10Plug-and-Play.................................. 22Jakość monitora LCD i polityka pikseli................... 22Ustawienia monitora.................................... 23Przygotowanie podstawy........................... 23Używanie nachylenia, obrotu w poziomie i pionowegowydłużenia.................................... 25Dostosowywanie ustawień wyświetlania obrotu danegosystemu...................................... 26Podłączanie monitora............................. 26Organizacja kabli................................ 29Zdejmowanie podstawy monitora...................... 29Mocowanie na ścianie (opcja)........................ 30Używanie monitora..................................... 31Włączanie monitora.............................. 31Używanie elementów sterowania na panelu przednim......... 31

Strona: 4

4 | Spis treści Korzystanie z menu ekranowego (OSD)................... 34Rozwiązywanie problemów.............................. 46Autotest..................................... 46Wbudowane testy diagnostyczne...................... 47Typowe problemy............................... 48Problemy specyficzne dla produktu.................... 49Dodatek................................................ 51Instrukcje bezpieczeństwa.......................... 51Uwaga FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów.... 51Kontaktowanie się z firmą Dell........................ 51Ustawienia monitora.............................. 52Wskazówki dotyczące konserwacji..................... 54

Strona: 5

O monitorze | 5O monitorzeZawartość opakowaniaMonitor jest dostarczany z pokazanymi poniżej komponentami. Upewnij się, żeotrzymałeś zostały wszystkie komponenty i skontaktuj się z firmą Dell, jeśli czegośbrakuje.UWAGA:Niektóre elementy mogą być opcjonalne i nie są dostarczane z danymmonitorem. Niektóre funkcje lub multimedia mogą być niedostępne w niektórychkrajach.MonitorWspornikPodstawaKabel zasilający (zależy od kraju)

Strona: 6

6 | O monitorzeKabel przesyłania danych USB 3. 0(udostępnia porty USB monitora)Kabel DP (DP do DP, tylko U2419H/U2719D)Kabel HDMI (tylko U2419HX/U2719DX)• Instrukcja szybkiej instalacji• Bezpieczeństwo użycia, ochronaśrodowiska i zgodność z normami• Raport kalibracji fabrycznejWłaściwości produktuMonitor Dell UltraSharp U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX to monitor zaktywną matrycą, na tranzystorach cienkowarstwowych (TFT), z wyświetlaczemciekłokrystalicznym (LCD) i podświetleniem LED. Właściwości monitora:• U2419H/U2419HX: Widoczny obszar wyświetlacza 60, 47 cm (23, 8 cali) (zmierzonypo przekątnej). Rozdzielczość 1920 x 1080 (16:9) z pełnoekranową obsługąniższych rozdzielczości.• U2719D/U2719DX: Widoczny obszar wyświetlacza 68, 47 cm (27 cali) (zmierzony poprzekątnej). Rozdzielczość 2560 x 1440 (16:9) z pełnoekranową obsługą niższychrozdzielczości.• Szerokie kąty widzenia z 99% kolorów sRGB przy średniej Delta E<2.• Możliwości regulacji nachylania, przekręcania, obracania i wysuwania w pionie.• Zdejmowana podstawa i rozstaw otworów montażowych w standardzie VESA(Video Electronics Standards Association) wynoszący 100 mm zapewniająelastyczne rozwiązania montażu.• Bardzo wąska ramka zapewnia minimalną szczelinę między ramkami w przypadkukorzystania z wielu monitorów, ułatwiając ich konfigurację i zapewniając eleganckiwygląd zestawu.• Dzięki rozbudowanej łączności cyfrowej z DP, HDMI, USB 3. 0 monitor jeszczedługo nie wyjdzie z użycia.• Obsługa plug and play, jeśli ta funkcja jest obsługiwana przez system.• Menu ekranowe (OSD) zapewnia łatwą konfigurację i optymalizację ekranu.• Obsługa zarządzania.

Strona: 7

O monitorze | 7• Zużycie energii podczas oczekiwania w trybie uśpienia 0, 3 W (bez kabla USBprzesyłania danych).• Optymalizacja komfortu widzenia dzięki ekranowi bez efektu migania obrazu.UWAGA: Możliwe efekty długotrwałej emisji niebieskiego światła z monitora, mogąspowodować uszkodzenie oczu, włącznie ze zmęczeniem oczu lub cyfrowymzmęczeniem oczu. Funkcja ComfortView jest przeznaczona do zmniejszania ilościniebieskiego światła emitowanego z monitora w celu optymalizacji komfortuwidzenia.Części i elementy sterowaniaWidok z przodu1 2Etykieta Opis1 Przyciski funkcji (dalsze informacje, patrz Używanie monitora)2 Przycisk Włączenie/Wyłączenie (ze wskaźnikiem LED)

Strona: 8

8 | O monitorzeWidok od tyłu612345Etykieta Opis Zastosowanie1 Otwory montażowe VESA(100 mm x 100 mm - zazamontowaną pokrywą VESA)Montaż monitora na ścianie zwykorzystaniem zestawu do montażu naścianie zgodnego z VESA(100 mm x 100 mm).2 Etykieta zgodności z przepisami Lista zgodności z przepisami.3 Przycisk zwalniania obudowy Odłączanie podstawy od monitora.4 Gniazdo blokady zabezpieczenia Zabezpieczenie monitora blokadą linkizabezpieczenia (sprzedawane oddzielnie).5 Etykieta z numerem seryjnym,kodem kreskowym i kodemserwisowymSprawdź tę etykietę, jeśli poszukujeszinformacji o kontakcie z pomocątechniczną Dell.6 Gniazdo prowadzenia kabli Używane do prowadzenia kabli, poprzezich umieszczenie w gnieździe.Widok z bokuZłącze USB pobierania danychPort z ikoną baterii obsługuje BC 1. 2.

Strona: 9

O monitorze | 9Widok z dołu1 2 3 4 56 781 Złącze zasilania prą-dem przemiennymDo podłączania kabla zasilającego monitora.2 Gniazdo HDMI Podłącz komputer kablem HDMI.3 Złącze DP(wejście) Podłącz kabel DP komputera.4 Złącze DP(wyjście) Wyjście DP dla monitora z obsługą MST (Multi-Stream Transport). Aby włączyć MST, sprawdźinstrukcje w części “Podłączanie monitora dla funkcjiDP MST”.UWAGA: W przypadku korzystania ze złącza DP out,wyciągnij gumowy korek.5 Gniazdo wyjścia audio Służy do podłączenia głośników do odtwarzaniadźwięku przechodzącego przez kanały audio HDMIlub DisplayPort.Obsługuje tylko dźwięk 2-kanałowy.UWAGA: Gniazdo wyjścia liniowego audio nieobsługuje słuchawek.6 Złącze USBprzesyłania danychPodłączenie do komputera kablem USBdostarczonym z monitorem. Po podłączeniu kabla,można używać złączy USB na monitorze.7 Złącza USB pobieraniadanych (2)*Podłączenie urządzeń USB.Złącza tego można używać, jedynie po podłączeniukabla USB do komputera i do złącza monitora USBprzesyłania danych.UWAGA: Port z ikoną baterii obsługuje BC 1. 2.8 Blokada podstawy Do wyłączania przycisku zwalniania podstawy iblokady zespołu podstawy z użyciem śruby maszy-nowej M3 x 6 mm (U2719D/U2719DX)/M3 x 8 mm(U2419H/U2419HX) (śruba nie jest częścią wyposa-żenia).*Aby uniknąć zakłóceń sygnału, gdy bezprzewodowe urządzenie USB zostałopodłączone do portu USB pobierania danych, NIE zaleca się podłączania do sąsiednichportów żadnych innych urządzeń USB.

Strona: 10

10 | O monitorzeSpecyfikacje monitoraModel U2419H/U2419HX U2719D/U2719DXTyp ekranu Aktywna matryca - TFT LCD Aktywna matryca - TFT LCDTyp panelu° Technologia IPS Technologia IPSWspółczynnik proporcji 16:9 16:9Wymiary obrazu widocznegoPrzekątna 60, 47 cm (23, 8 cala) 68, 47 cm (27 cala)Obszar aktywnyPoziomo 527, 04 mm (20, 75 cala) 596, 74 mm (23, 49 cala)Pionowo 296, 46 mm (11, 67 cala) 335, 66 mm (13, 21 cala)Obszar 156246, 3 mm2(242, 15 cala2) 200301, 7 mm2(310, 30 cala2)Podziałka pikseli 0, 2745 mm x 0, 2745 mm 0, 233 mm x 0, 233 mmLiczba pikseli na cal(PPI)92, 5 109Kąt widzeniaW poziomie 178°, typowo 178°, typowoW pionie 178°, typowo 178°, typowoJasność 250 cd/m² (typowe) 350 cd/m² (typowe)Współczynnik kontrastu 1, 000:1 (typowo) 1, 000:1 (typowo)Powłoka ekranu Twarda, antyrefleksyjna,wierzchnia powłokapolaryzacyjna (3H)Twarda, antyrefleksyjna,Podświetlenie LED LEDCzas odpowiedzi(szarość do szarości)5ms (tyrb szybki)8 ms (Tryb NORMALNY)Głębia kolorów 16, 7 mln kolorów 16, 7 mln kolorówGama kolorów * 99% sRGB99% REC70985% DCI-P399% sRGBDokładność kalibracji Delta E < 2 (średnio) Delta E < 2 (średnio)

Strona: 11

O monitorze | 11Łączność • 1 x DP 1, 4 (HDCP 1, 4)• 1 x DP (wyj. ) z MST (HDCP1, 4)• 1 x HDMI 1, 4 (HDCP 1, 4)• 2x gniazda USB3, 0doprowadzające• 2 x USB 3, 0 z możliwościąładowania BC1. 2 prądem2A (maks. )• 1 x gniazdo USB3, 0odprowadzające• 1 x liniowe wyjścieanalogowe 2, 0 (gniazdo 3, 5mm typu jack)• 1 x DP 1, 4 (HDCP 1, 4)• 2 x gniazda USB3, 0Szerokość brzegu(brzeg monitora aobszar aktywny)5, 0 mm (Góra)5, 0 mm (Lewo/prawo)8, 0 mm (Dół)6, 90 mm (Góra)6, 90 mm (Lewo/prawo)8, 1 mm (Dół)Możliwość regulacjiPodstawa z regulacjąwysokości130 mm 130 mmNachylenie -5° do 21° -5° do 21°Obracanie -40° do 40° -40° do 40°Organizacja kabli tak takZgodność z aplikacjąDell Display Manager(DDM)Łatwe porządkowaniei inne ważne funkcjeBezpieczeństwo Gniazdo blokadybezpieczeństwa (linkasprzedawana oddzielnie)Złącze podstawyantykradzieżowej (do panelu)Gniazdo blokady*Wyłącznie na oryginalnym panelu, we wstępnie ustawionym trybie niestandardowym.RozdzielczośćZakres skanowania w poziomie 30 kHz – 83 kHz 30 kHz – 90 kHzZakres skanowania w pionie 56 Hz – 76 Hz 56 Hz – 76 HzMaksymalna rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60 Hz 2560 x 1440 przy 60 HzMożliwości wyświetlania wideo(odtwarzanie DP i HDMI)480i, 480p, 576i, 576p,720p, 1080i, 1080p

Strona: 12

12 | O monitorzeWstępnie ustawione tryby wyświetlaniaU2419H/U2419HXTryb wyświetlania Częstotliwośćpozioma(kHz)Częstotliwośćpionowa(Hz)Zegarpikseli(MHz)Polaryzacjasynchronizacji (wpoziomie/w pionie)720 x 400 31, 5 70, 0 28, 3 -/+VESA, 640 x 480 31, 5 60, 0 25, 2 -/-VESA, 640 x 480 37, 5 75, 0 31, 5 -/-VESA, 800 x 600 37, 9 60, 3 40, 0 +/+VESA, 800 x 600 46, 9 75, 0 49, 5 +/+VESA, 1024 x 768 48, 4 60, 0 65, 0 -/-VESA, 1024 x 768 60, 0 75, 0 78, 8 +/+VESA, 1152 x 864 67, 5 75, 0 108, 0 +/+VESA, 1280 x 1024 64, 0 60, 0 108, 0 +/+VESA, 1280 x 1024 80, 0 75, 0 135, 0 +/+VESA, 1600 x 900 60, 0 60, 0 108, 0 -/+VESA, 1920 x 1080 67, 5 60, 0 148, 5 +/+VESA, 1600 x 1200 75, 0 60, 0 162, 0 +/+VESA, 2048 x 1080 66, 58 60, 0 147, 16 +/-CVR, 2560 x 1440 88, 8 60, 0 241, 5 +/-

Strona: 13

O monitorze | 13Tryby MST (Multi-Stream Transport)Monitor źródła MST Maksymalna liczba monitorów zewnętrznych, któremogą być obsługiwane1920 x 1080/60 Hz1920 x 1080/60 Hz 3UWAGA: Maksymalna obsługiwana rozdzielczość monitora zewnętrznego wynositylko 1920 x 1080 60 Hz.2560 x 1440/60 Hz2560 x 1440/60 Hz 1tylko 2560 x 1440 60 Hz.ElektryczneModel U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DXSygnały wejścia wideo • Cyfrowy sygnał wideo dla każdej linii różnicowej.Na linię różnicową, przy impedancji 100 om.• Obsługa sygnału wejścia DP/HDMI.Napięcie/Częstotliwość/Prąd100 V pr przem. – 240 V pr przem / 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz/ 1, 6 A (maksymalnie)Prąd rozruchowy 30 A przy 120 V pr. przem.60 A przy 240 V pr. przem.

Strona: 14

14 | O monitorzeCharakterystyki fizyczneTyp złącza • DP złącze (włącznie zwejściem DP i wyjściem DP)• HDMI złącze• Liniowe wyjście audio• Złącze USB 3. 0 portuprzesyłania strumieni danych.pobierania strumieni danychx 4.(Port z ikoną bateriiobsługuje BC 1. 2. )• DP złącze (włącznie zKabel sygnałowy Kabel DP do DP 1, 8 m(U2419H/U2719D).Kabel HDMI 1, 8 m(U2419HX/U2719DX).Kabel USB 3, 0 1, 8 m.Kabel DP do DP 1, 8 mWymiary (z podstawą)Wysokość(przedłużony)478, 4 mm (18, 84 cale) 520, 2 mm (20, 48 cale)(obniżony)348, 4mm (13, 72 cale) 390, 2 mm (15, 36 cale)Szerokość 538, 5 mm (21, 20 cale) 612, 2 mm (24, 10 cale)Głębokość 165, 0 mm (6, 50 cale) 180, 0 mm (7, 09 cale)Wymiary (bez podstawy)Wysokość 313, 7 mm (12, 35 cale) 355, 0 mm (13, 98 cale)Głębokość 39, 0 mm (1, 54 cale) 39, 0 mm (1, 54 cale)Wymiary podstawy393, 5 mm (15, 49 cale) 413, 6 mm (16, 28 cale)347, 0 mm (13, 66 cale) 367, 1 mm (14, 45 cale)Szerokość 218, 0 mm (8, 58 cale) 230, 0 mm (9, 06 cale)Masa

Strona: 15

O monitorze | 15Waga zopakowaniem7, 32 kg (16, 14 lb) 8, 52 kg (18, 78 lb)zamontowanąpodstawą i kablami5, 09 kg (11, 22 lb) 5, 96 kg (13, 14 lb)Masa bez podstawy ikabli (do montażuściennego lub domontażu VESA)3, 14 kg (6, 92 lb) 3, 92 kg (8, 64 lb)Waga zespołupodstawy1, 59 kg (3, 50 lb) 1, 72 kg (3, 79 lb)Charakterystyki środowiskoweZgodne standardy• Monitor z certyfikatem ENERGY STAR• Rejestracja EPEAT Gold w amerykańskiej bazie EPEAT zależy od kraju. Strona www.epeat. net zawiera informacje o stanie rejestracji wg kraju.• Wyświetlacze z certyfikatem TCO• Zgodność z RoHS• Monitor bez BFR/PVC (wyłączając kable zewnętrzne)• Spełnia wymagania NFPA 99 dotyczące upływu prądu• Szkło bez arsenu, tylko panel bez dodatku rtęciTemperaturaDziałanie 0°C do 40°C (32°F do 104°F)Bez działania -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)WilgotnośćDziałanie 10% do 80% (bez kondensacji)Bez działania 5% do 90% (bez kondensacji)Wysokość nad poziomem morzaDziałanie Maks. 5000 m (16 404 stóp)Bez działania Maks. 12192 m (40 000 stóp)Odprowadzanie ciepłaU2419H/U2419HX 232, 03 BTU/godzinę (maksymalne)58, 02 BTU/godzinę (typowe)U2719D/U2719DX 252, 5 BTU/godzinę (maksymalne)102, 4 BTU/godzinę (typowe)

Strona: 16

16 | O monitorzeTryby zarządzania zasilaniemJeśli w komputerze zainstalowana jest karta graficzna lub oprogramowanie zgodnez VESA DPM, monitor automatycznie redukuje zużycie energii, gdy nie jest używany.Określa się to jako Tryb oszczędzania energii*. Jeśli komputer wykryje wejście zklawiatury, myszy lub innego urządzenia wejścia, automatycznie wznowi działaniemonitora. Następująca tabela pokazuje zużycie energii i sygnalizację trybu oszczędzaniaenergii:Tryby VESA Synchr.Synchr.Video WskaźnikzasilaniaZużycie energiiNormalnedziałanieAktywna Aktywna Aktywna Biały 68 W (maksymalne)**17 W (typowe)Tryb wył.aktywnościNieaktywna Nieaktywna Wył. Biały(świeci)<0, 3 WWyłączony - - - Wył. <0, 3 WEnergy Star Zużycie energiiPON 13, 08 W***ETEC 42, 21 kWh****Aktywna Aktywna Aktywna Biały 74 W (maksymalne)**30 W (typowe)PON 19, 40 W***ETEC 61, 61 kWh****

Strona: 17

O monitorze | 17OSD działa wyłącznie w trybie normalne działanie. Jeżeli naciśniesz dowolny przycisk wtrybie Aktywne ‑wyłączenie, wyświetlany jest następujący komunikat:No DP signal from your device.Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.If there is no display, press the monitor button again to selectthe correct input source.Dell UltraSharp 24 MonitorDell UltraSharp 27 Monitor*Zerowe zużycie energii w trybie WYŁ. można uzyskać wyłącznie poprzez odłączeniekabla zasilającego od monitora.**Maksymalne zużycie energii z maksymalną luminancją.***Zużycie energii w trybie włączenia zgodnie z Energy Star 7. 0.****Całkowite zużycie energii w kWh zgodnie z Energy Star 7. 0.Ten dokument służy wyłącznie do informacji i odzwierciedla osiągi laboratoryjne. Osiągiposiadanego produktu zależą od zamówionego oprogramowania, komponentów iurządzeń peryferyjnych, a aktualizowanie takich informacji nie jest obowiązkowe. Z tegopowodu, klient nie może polegać na tych informacjach podczas podejmowania decyzjio tolerancjach elektrycznych, itp. Nie zapewnia się wyrażonych lub dorozumianychgwarancji w odniesieniu do dokładności lub kompletności.Uaktywnij komputer i monitor w celu uzyskania dostępu do OSD.UWAGA: Ten monitor jest zgodny z ENERGY STAR.

Strona: 18

18 | O monitorzePrzypisanie stykówZłącze DP(wejście)Numer styku Strona 20 pinu podłączonego kabla sygnałowego1 ML3(n)2 GND3 ML3(p)4 ML2(n)5 GND6 ML2(p)7 ML1(n)8 GND9 ML1(p)10 ML0(n)11 GND12 ML0(p)13 CONFIG114 CONFIG215 AUX CH (p)16 GND17 AUX CH (n)18 Wykrywanie bez odłączania19 Powrót20 DP_PWR

Strona: 19

O monitorze | 19Złącze DP(wyjście)1 ML0(p)3 ML0(n)4 ML1(p)6 ML1(n)7 ML2(p)9 ML2(n)10 ML3(p)12 ML3(n)

Strona: 20

20 | O monitorzeZłącze HDMIPin number 19 pinu podłączonego kabla sygnałowego1 DANE TMDS 2+2 DANE TMDS 2, EKRAN3 DANE TMDS 2-4 DANE TMDS 1+5 DANE TMDS 1, EKRAN6 DANE TMDS 1-7 DANE TMDS 0+8 DANE TMDS 0, EKRAN9 TMDS DATA 0-10 ZEGAR TMDS11 ZEGAR TMDS, EKRAN12 TMDS ZEGAR-13 CEC14 Zarezerwowane (N. C. na urządzeniu)15 ZEGAR DDC (SCL)16 DANE DDC (SDA)17 MASA18 ZASILANIE +5 V19 WYKRYWANIE BEZ WYŁĄCZANIA

Strona: 21

O monitorze | 21Interfejs USB Uniwersalna magistrala szeregowaW tej części znajdują się informacje dotyczące portów USB znajdujących się w lewejczęści monitora.UWAGA: Do 2 A w porcie pobierania danych USB (port z ikoną baterii) zurządzeniami zgodnymi z BC 1. 2; do 0, 9 A w pozostałych 2 portach USBpobierania danych.Twój komputer ma następujące złącza USB:• 1 przesyłania danych - na dole• 4 pobierania danych - 2 z lewej strony, 2 na doleGniazdo ładujące - gniazdo oznaczone ikoną baterii umożliwiabłyskawiczne ładowanie prądem o dużym natężeniu urządzeń zgodnych z BC 1. 2.UWAGA: Złącza USB monitora działają jedynie, kiedy monitor jest włączony lub jestw trybie oszczędzania energii. Jeżeli wyłączysz monitor, a następnie go włączysz,wznowienie normlanego działania przez urządzenia peryferyjne może potrwać klikasekund.Prędkość transferu Szybkość przesyłania danych Zużycie energiiSuperSpeed 5 Gbps 4, 5 W (maksymalnie, każde złącze)Hi-Speed 480 Mb/s 4, 5 W (maksymalnie, każde złącze)Pełna prędkość 12 Mb/s 4, 5 W (maksymalnie, każde złącze)Złącze USB przesyłania danych Złącze USB pobierania danychNumerstykuNazwa sygnału NumerNazwa sygnału1 VBUS 1 VBUS2 D- 2 D-3 D+ 3 D+4 GND 4 GND5 StdB_SSTX- 5 StdA_SSRX-6 StdB_SSTX+ 6 StdA_SSRX+7 GND_DRAIN 7 GND_DRAIN8 StdB_SSRX- 8 StdA_SSTX-9 StdB_SSRX+ 9 StdA_SSTX+Powłoka Ekranowanie Powłoka Ekranowanie

Strona: 22

22 | O monitorzePlug-and-PlayMonitor można zainstalować w dowolnym komputerze zgodnym z Plug and Play.Monitor automatycznie udostępnia dla komputera dane EDID (Extended DisplayIdentification Data) poprzez protokoły DDC (Display Data Channel), dlatego komputermoże wykonać automatyczną konfigurację i optymalizację ustawień monitora.Większość instalacji monitorów jest automatyczna; jeżeli konieczne możesz wybraćinne ustawienia. Dla ustawień monitora; więcej informacji o zmianie ustawień monitora,patrz Używanie monitora.Jakość monitora LCD i polityka pikseliPodczas procesu produkcji monitorów LCD, może się zdarzyć, że jeden lub więcejpikseli utrwali się w niezmienionym stanie. Jest to trudne do zauważenia i nie wpływa najakość ani użyteczność monitora. Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitoraDell, patrz: www. dell. com/support/monitors.

Strona: 23

Ustawienia monitora | 23Ustawienia monitoraPrzygotowanie podstawyUWAGA: Monitor jest dostarczany z odłączoną podstawą i wspornikiem.UWAGA: Poniższa procedura dotyczy domyślnej podstawy. W przypadkuzakupienia innej podstawy należy zapoznać się z dołączoną do niej dokumentacjąw celu uzyskania informacji o jej montażu.PRZESTROGA: Połóż monitor na płaskiej, czystej i miękkiej powierzchni, abyuniknąć porysowania panelu wyświetlacza.W celu podłączenia podstawy monitora:1 Wyrównaj wystające zaczepy stopki podstawy z odpowiednimi szczelinamipodstawy.2 Wsuń całkowicie zaczepy stopki podstawy do szczelin podstawy.3 Unieś pokrętło śrubowe i obróć śrubę w prawo.4 Po całkowitym dokręceniu śruby, włóż pokrętło śrubowe płasko do zagłębienia.

Strona: 24

24 | Ustawienia monitora1 Zdejmij osłonę zabezpieczającą monitora i umieść na niej monitor z przodemskierowanym w dół.2 Włóż dwa zaczepy w górnej części podstawy do rowków z tyłu monitora.3 Naciśnij podstawę, aż do zaskoczenia na miejsce.

Strona: 25

Ustawienia monitora | 25Używanie nachylenia, obrotu w poziomie ipionowego wydłużeniaUWAGA: Dotyczy to monitora z podstawą. Po zakupieniu innej podstawy, w celuuzyskania instrukcji instalacji należy sprawdzić odpowiedni podręcznik instalacjiUżywanie funkcji Nachylanie, Przekręcanie iWysuwanie w pioniePo podłączeniu podstawy do monitora, monitor można nachylić pod najbardziejwygodnym kątem widzenia.5°40° 40°130 mm21°UWAGA: Po dostarczeniu monitora z fabryki, podstawa jest odłączona.Obracanie monitoraPrzed obróceniem monitor powinien zostać całkowicie wydłużony w pionie i w pełniprzechylony do góry w celu uniknięcia uderzenia jego dolnej krawędzi.1 90° 90°

Strona: 26

26 | Ustawienia monitoraUWAGA: Do korzystania z funkcji obrotu wyświetlacza (widok poziomy a widokpionowy) w przypadku komputera firmy Dell wymagany jest zaktualizowanysterownik karty graficznej, który nie jest dostarczany wraz z tym monitorem. Abypobrać sterownik karty graficznej, przejdź na stronę www. com/support i wsekcji pobierania wyszukaj najnowszych aktualizacji dla sterowników wideo.UWAGA: W trybie widoku pionowego może wystąpić pogorszenie wydajności wprzypadku używania aplikacji intensywnie korzystających z grafiki (gry 3D itd. )Dostosowywanie ustawień wyświetlania obrotudanego systemuPo obróceniu monitora należy wykonać poniższą procedurę w celu dostosowaniaustawień wyświetlania obrotu danego systemu.UWAGA: Jeśli monitor używany jest z komputerem innym niż firmy Dell, należyprzejść na witrynę sieci Web sterownika karty graficznej lub witrynę sieci Webproducenta komputera w celu uzyskania informacji dotyczących obracania danegosystemu operacyjnego.W celu dostosowania ustawień wyświetlania obrotu:1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz polecenie Właściwości.2 Wybierz kartę Ustawienia i kliknij przycisk Zaawansowane.3 Jeśli kartą graficzną jest karta AMD, wybierz kartę Rotation (Obrót) i ustawpreferowany obrót.4 Jeśli kartą graficzną jest karta nVidia, kliknij kartę nVidia, w lewej kolumniewybierz pozycję NVRotate, a następnie wybierz preferowany obrót.5 Jeśli kartą graficzną jest karta Intel®, wybierz kartę Intel, kliknij pozycję GraphicProperties (Właściwości grafiki), wybierz kartę Rotation (Obrót), a następnieustaw preferowany obrót.UWAGA: Jeśli opcja obrotu nie jest widoczna lub nie działa ona prawidłowo,przejdź na stronę www. com/support i pobierz najnowszy sterownik kartygraficznej.Podłączanie monitoraOSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części należywykonać polecenia z części Instrukcje bezpieczeństwa.W celu podłączenia monitora do komputera:1 Wyłącz komputer.2 Podłącz kabel HDMI/DP-DP/USB do monitora i komputera.3 Włącz monitor.4 Wybierz właściwe źródło sygnału wejściowego w menu OSD monitora i włączkomputer.UWAGA: Domyślnym ustawieniem U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX jest DP1. 4. Karta graficzna DP 1. 1 może nie wyświetlać prawidłowo. W celu zmiany ustawieńdomyślnych, patrz “problemy charakterystyczne dla produktu – Brak obrazupodczas korzystania z połączenia DP z komputerem”.

Strona: 27

Ustawienia monitora | 27Służy do podłączenia kabla HDMIHDMIPodłączenie kabla DPDP

Strona: 28

28 | Ustawienia monitoraPodłączanie monitora dla funkcji Monitor dla wielostrumieniowegotransportu DP (MST)DP DP DP outUWAGA: obsługuje funkcję DP MST. Aby ją używać, karta graficzna komputera PCmusi posiadać certyfikat DP1, 2 z opcją MST.UWAGA: W przypadku korzystania ze złącza DP out, wyciągnij gumowy korek.Podłączenie kabla USBUSB

Strona: 29

Ustawienia monitora | 29Organizacja kabliPo podłączeniu do monitora i komputera wszystkich niezbędnych kabli, (sprawdźpodłączenie kabli w części Podłączanie monitora) poprowadź wszystkie kable, jakpokazano powyżej.Zdejmowanie podstawy monitoraPRZESTROGA: Aby zapobiec porysowaniu ekranu LCD w czasie zdejmowaniapodstawy, upewnij się, że monitor został położony na czystej powiechni.zakupienia innej podstawy należy zapoznać się z dołączoną do niejdokumentacją w celu uzyskania informacji o jej montażu.Aby odłączyć podstawę:1 Połóż monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce.2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obudowy.3 Zdejmij podstawę z monitora.

Strona: 30

30 | Ustawienia monitoraMocowanie na ścianie (opcja)UWAGA: Przymocuj monitor do zestawu do montażu na ścianie za pomocą śrubM4 x 10 mm.Zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do zestawu do montażu na ścianie zgodnegoze standardem VESA.1 Połóż monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce na stabilnym, płaskim stole.2 Zdemontuj podstawę3 Wykręć cztery śruby zabezpieczające plastikową pokrywę za pomocą śrubokrętakrzyżakowego.4 Przymocuj wspornik montażowy z zestawu do mocowania na ścianie ‑do monitora.5 Zamontuj monitor na ścianie wykonując instrukcje dostarczone z zestawem domontażu na ścianie.UWAGA: Stosować tylko ze wspornikami do montażu ściennego wymienionymi naliście UL, CSA lub GS o minimalnej masie/nośności 3, 14 kg (U2419H/U2419HX)/3, 92kg (U2719D/U2719DX).

Strona: 31

Używanie monitora | 31Używanie monitoraWłączanie monitoraNaciśnij przycisk, aby włączyć monitor.Używanie elementów sterowania na paneluprzednimUżyj przycisków sterowania z przodu monitora do regulacji charakterystykwyświetlanego obrazu. Po użyciu tych przycisków do regulacji elementów sterowania,pojawi się menu OSD z wartościami numerycznymi zmienianych charakterystyk.3 4 5

Strona: 32

32 | Używanie monitoraNastępująca tabela zawiera opis przycisków na panelu przednim:Przycisk‑ na panelu przednim OpisPrzycisk skrótu:Tryby ustawień wstępnychPrzycisk ten umożliwia wybór z listy trybówwstępnych ustawień koloru.Źródło WejściaUżyj ten przycisk do wyboru z listy Źródło wejścia.MenuUżyj przycisku do uruchomienia menu ekranowego(OSD) oraz wyboru opcji w menu ekranowym.Patrz Dostęp do systemu menu.ZakończPrzycisk ten umożliwia powrót do menu głównegolub wyjście z głównego menu ekranowego.Power (with power lightindicator)(Zasilanie (zkontrolką zasilania))Użyj przycisk Power (Zasilanie) do włączania iwyłączania monitora.Białe światlo LED wskazuje, że monitor jest włączonyi w pełni funkcjonalny.Jarzące się, białe światło LED, wskazuje tryboszczędzania energii DPMS.

Strona: 33

Używanie monitora | 33Przycisk na panelu przednimUżyj przycisków z przodu monitora do regulacji ustawień obrazu.2 3Przycisk‑ na paneluOpisW górę W dółUżyj przycisków W górę (zwiększanie) i W dół(zmniejszanie) do regulacji elementów w menuekranowym.OKUżyj przycisku OK w celu potwierdzenia wyboru.CofnijUżyj przycisku Cofnij, aby powrócić do poprzedniegomenu.

Strona: 34

34 | Używanie monitoraKorzystanie z menu ekranowego (OSD)Dostęp do systemu menuUWAGA: Wszystkie zmiany dokonywane za pomocą menu ekranowego sąautomatycznie zapisywane w momencie przechodzenia do innego menuekranowego, wyjścia z menu ekranowego lub oczekiwania na zniknięcie menuekranowego.1 Naciśnij przycisk, aby otworzyć menu ekranowe i wyświetlić menu główne.Dell UltraSharp 24/27 MonitorBrightness/ContrastColorDisplayInput Source75%PersonalizeOthers2 Naciśnij przyciski i, aby przejść między opcjami. Po przesunięciu z jednejikony na drugą, zostanie podświetlona nazwa opcji.3 Naciśnij raz przyciski lub lub, aby aktywować podświetloną opcję.4 Naciśnij przyciski i, aby wybrać wymagany parametr.5 W celu wykonania zmian naciśnij przycisk, aby przejść do paska suwaka, anastępnie użyj przycisków lub, zgodnie ze wskaźnikami w menu.6 Wybierz, aby wrócić do poprzedniego menu lub, aby zaakceptować i wrócićdo poprzedniego menu.

Strona: 35

Używanie monitora | 35Ikona Menu ipodmenuJasność/Kontrast Użyj tego menu do uaktywnienia ustawień Jasność/Kontrast.Jasność Jasność reguluje luminancję podświetlenia (minimum 0;maksimum 100).Naciśnij przycisk w celu zwiększenia jasności.Naciśnij przycisk w celu zmniejszenia jasności.Kontrast Wyreguluj najpierw jasność, a kontrast wyreguluj tylkowtedy, gdy wymagana jest dalsza regulacja.Naciśnij przycisk, aby zwiększyć kontrast i naciśnijprzycisk w celu zmniejszenia kontrastu (od 0 do 100).Kontrast powoduje regulację różnicy międzyzaciemnieniem i rozświetleniem monitora.

Strona: 36

36 | Używanie monitoraŹródło wejścia Użyj menu Źródło wejścia do wyboru między różnymisygnałami wejściowymi wideo, które można podłączyć domonitora.Reset Input SourceOnAuto selectDP Wybierz DP input (Wejście DisplayPort), gdyużywane jest złącze DP.Naciśnij przycisk, aby wybrać źródło wejściowe DP.HDMI Wybierz HDMI input (Wejście HDMI), gdyużywane jest złącze HDMI.Naciśnij przycisk, aby wybrać źródło wejściowe HDMI.Automatycznywybór Użyj, aby wybrać opcję Auto Select (Automatycznywybór); monitor wyszukuje dostępne źródła wejścia.ResetowanieŹródło wejściaPrzywraca fabryczne Źródło wejścia dla monitora.

Strona: 37

Używanie monitora | 37UstawieniakoloruZa pomocą menu Kolor dostosuj tryb ustawień kolorów.Input Source Input Color FormatPreset ModesReset ColorStandardRGBTryb ustawieńwstępnychNa liście Preset Modes (Tryby zdefiniowane) możnawybrać tryby Standard (Standardowy), ComfortView(Komfortowy), Multiscreen Match (Dopasowanie wieluekranów), Movie (Film), Game (Gra), Color Temp.(Temperatura kolorów) lub Custom Color (Kolorniestandardowy).ComfortViewMultiscreen MatchMovieGameColor Temp.Custom Color• Standardowe: Domyślne ustawienia koloru. To jestdomyślny tryb ustawień wstępnych.• ComfortView: Ogranicza ilość niebieskiego światłaemitowanego z ekranu, dzięki czemu obraz jestbardziej przyjazny dla oka.UWAGA: Aby zmniejszyć niebezpieczeństwozmęczenia oczu i bólu karku/ramion/pleców/barków,spowodowane długotrwałym używaniem monitorazaleca się, aby:• Ustawić ekran w odległości około 20 do 28 cali(50-70 cm) od oczu.

Strona: 38

38 | Używanie monitora• Podczas pracy z monitorem należy często mrużyćoczy, aby je zwilżyć lub nawilżyć.• Należy wykonywać regularne i częste 20minutowe przerwy, co dwie godziny.• Podczas przerw należy odwrócić wzrok odmonitora i skierować oczy na odległy obiektoddalony o 20 stóp, przez co najmniej 20 sekund.• Podczas przerw należy wykonywać ćwiczeniarozciągające, aby rozluźnić napięcie karku/ramion/pleców/barków.• Dopasowanie wielu ekranów: Opcja umożliwiającadopasowanie białego tła na wielu monitorach.• Film: Idealne do filmów.• Gra: Idealne do większości gier.• Color Temp. (Temp. barwowa): Kolory ekranu wydająsię być cieplejsze z odcieniem czerwono/żółtym, przysuwaku ustawionym na 5000K lub chłodniejsze zodcieniem niebieskawym, przy suwaku ustawionym na10 000K.• Custom Color (Kolory niestandardowe): Umożliwiaręczną regulację ustawień kolorów. Naciśnij przyciskii w celu regulacji wartości kolorów Czerwony,Zielony i Niebieski i utworzenia własnego trybuustawień wstępnych koloru.Wprowadźformat koloruUmożliwia ustawienie trybu wejścia wideo na.• RGB: Wybierz tę opcję, jeśli monitor jest podłączonydo komputera (lub odtwarzacza DVD) za pomocąkabla HDMI, DP.• YPbPr: Wybierz tę opcję, jeśli posiadany odtwarzaczDVD obsługuje wyłącznie wyjście YPbPr.YPbPr

Strona: 39

Używanie monitora | 39BarwaUżyj lub do regulacji barwy w zakresie od ‚0’ do‚100’.UWAGA: Regulacja barwy jest dostępna wyłącznie dlatrybu Film i Gra.NasycenieUżyj lub do regulacji nasycenia w zakresie od ‚0’ doUWAGA: Regulacja Nasycenie jest dostępna wyłącznie dlaResetPrzywraca fabryczne ustawienia kolorów dla monitora.Wyświetlania Użyj do regulacji obrazu Display Settings (Ustawieniawyświetlania).Input Source SharpnessResponse Time50NormalOffWide 16:9Aspect RatioReset DisplayMSTWspółczynnikproporcjiRegulacja proporcji obrazu do Wide 16:9 (Szeroki 16:9),Automatyczna zmiana rozmiaru, 4:3 lub 1:1.Ostrość Powoduje, że obraz wygląda bardziej ostro lub bardziejmiękko.Użyj lub, aby wyregulować ostrość.CzasodpowiedziUmożliwia ustawienie dla pozycji Czas odpowiedzi opcjiNormalny lub Szybki.MST DP Multi Stream Transport, Ustawienie na WŁĄCZ włączaMST (DP out), ustawienie na WYŁĄCZ wyłącza funkcję MST.wyświetlaniaPrzywraca domyślne ustawienia fabryczne monitora.

Strona: 40

40 | Używanie monitoraMenu Wybierz tę opcję, aby wyregulować ustawienia OSD, takiejak języki OSD, czas pozostawania menu na ekranie itd.EnglishRotationLanguageTransparencyTimer2020 sReset MenuJęzyk Służy do ustawienia jednego z ośmiu języków menuAngielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Portugalski(Brazylijski), Rosyjski, Uproszczony Chiński lub Japoński.Obrót Pozwala obrócić menu ekranowe o 0/90/180/270 stopni.Można wyregulować menu na obrót wyświetlacza.Przejrzystość Wybierz tę opcję, aby zmienić przezroczystość menu zapomocą lub (min. 0/maks. 100).Zegar Czas wyświetlania menu ekranowego: Służy do ustawieniaczasu, przez który menu ekranowe będzie aktywne ponaciśnięciu przycisku.Użyj przycisku i do regulacji suwaka w 1sekundowych przyrostach, od 5 do 60 sekund.menuPrzywraca domyślne ustawienia fabryczne menu.

Strona: 41

Używanie monitora | 41Personalizuj Klawisz skrótu pozwalający wybrać jeden z trybówzdefiniowanych, regulować jasność i kontrast, wybieraćźródło sygnału, proporcje obrazu oraz wybrać kąt obrotu.On During ActiveOff During StandbyShortcut Key 2Power Button LEDReset PersonalizationShortcut Key 1Dioda LEDprzyciskuUmożliwia ustawienie stanu wskaźnika zasilania w celuzaoszczędzenia energii.USB Umożliwia włączenie lub wyłączenie działania USB, wtrybie oczekiwania monitora.UWAGA: WŁ. /WYŁ. USB w trybie oczekiwania, jestdostępne wyłącznie przy odłączonym kablu USBprzesyłania danych. Przy podłączonym kablu USBprzesyłania danych, ta opcja będzie wyszarzona.personalizacjiPrzywraca domyślne ustawienia fabryczne przyciskówskrótów.

Strona: 42

42 | Używanie monitoraInne33T101CN073K0LCD ConditioningDDC/CIFirmwareService TagReset OthersFactory ResetDisplay InfoWybierz tę opcję w celu dostosowania ustawień menuekranowego, takich jak DDC/CI, kondycjonowanie LCD itp.Inf. owyświetlaczuWyświetlanie aktualnych ustawień monitora.DDC/CI DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)umożliwia wykonanie regulacji ustawień monitora zużyciem oprogramowania komputera. Włącz tą funkcjęw celu uzyskania najlepszych wrażeń u użytkownika orazoptymalnej charakterystyki monitora.Wybierz Wyłącz, aby wyłączyć tę funkcję.

Strona: 43

Używanie monitora | 43Kondycjono-wanie LCDPomaga w zmniejszeniu ilości przypadków zatrzymywaniaobrazu.Zależnie od stopnia zatrzymywania obrazu, działanieprogramu może wymagać pewnego czasu.Wybierz Włącz, aby uruchomić proces.Firmware Wersja firmware.Kod Service Tag Pokazywanie kodu Service Tag.innychPrzywraca ustawienia fabryczne pozostałych ustawieńtakich jak DDC/CI.Resetowanie dofabrycznychPrzywraca domyślne wartości fabryczne wszystkichustawień menu ekranowego.UWAGA: Monitor ten ma funkcję automatycznej kalibracji jasności w celuskompensowania zużywającego się podświetlenia LED.

Strona: 44

46 | Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówOSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części, wykonajInstrukcje bezpieczeństwa.AutotestMonitor ma funkcję autotestu, umożliwiającą sprawdzenie prawidłowości działaniamonitora. Jeśli monitor i komputer są prawidłowo podłączone, ale ekran monitorapozostaje ciemny należy uruchomić autotest monitora, wykonując następująceczynności:1 Wyłącz komputer i monitor.2 Odłącz kabel wideo z tyłu komputera. W celu zapewnienia prawidłowego działaniaautotestu, odłącz zarówno kabel cyfrowy jak i analogowy z tyłu komputera.Jeśli monitor nie wykrywa sygnału wideo i działa prawidłowo, powinno pojawić siępływające okno dialogowe (na czarnym tle). W trybie autotestu, dioda LED zasilaniaświeci białym światłem. W zależności od wybranego wejścia, będzie także staleprzewijane na ekranie jedno z pokazanych poniżej okien dialogowych.U2419H/U2419HX U2719D/U2719DXThe display will go into Power Save Mode in 4 minutes.No DP Cablewww. com/support/U2419Hwww. com/support/U2419HXlubNo HDMI Cablewww. com/support/U2719Dwww. com/support/U2719DX4 To okno pojawia się także przy normalnym działaniu systemu, po odłączeniu lubuszkodzeniu kabla wideo.

Strona: 45

Rozwiązywanie problemów | 475 Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo; następnie włącz komputer imonitor.Jeśli po zastosowaniu poprzedniej procedury ekran monitora pozostaje pusty, sprawdźkartę graficzną i komputer, ponieważ monitor działa prawidłowo.Wbudowane testy diagnostyczneMonitor ma wbudowane narzędzie diagnostyczne, pomocne w określeniu, czynieprawidłowości działania ekranu są powiązane z monitorem, czy z komputerem i kartągraficzną.UWAGA: Wbudowane testy diagnostyczne można uruchomić wyłącznie poodłączeniu kabla wideo, gdy monitor znajduje się w trybie autotestu.Aby uruchomić wbudowane testy diagnostyczne:1 Upewnij się, że ekran jest czysty (na powierzchni ekranu nie ma kurzu).2 Odłącz kabel(e) wideo z tyłu komputera lub monitora. Monitor przejdzie do trybuautotestu.3 Naciśnij przycisk 1 i przytrzymaj go przez 5 sekund. Pojawi się szary ekran.4 Uważnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.5 Ponownie naciśnij przycisk 1 na panelu przednim. Kolor ekranu zmieni się naczerwony.6 Sprawdź wyświetlacz pod kątem wszelkich nieprawidłowości.7 Powtórz czynności 5 i 6, aby sprawdzić wyświetlanie kolorów zielonego,niebieskiego, czarnego, białego.Test jest zakończony po pojawieniu się białego ekranu. Aby wyjść, naciśnij ponownieprzycisk 1.Jeśli używając wbudowanego narzędzia diagnostyki nie można wykryć żadnychnieprawidłowości ekranu, monitor działa prawidłowo. Sprawdź kartę graficzną i

Strona: 46

48 | Rozwiązywanie problemówTypowe problemyNastępująca tabela zawiera ogólne informacje o mogących wystąpić typowychproblemach związanych z monitorem i możliwe rozwiązania:Typowe objawy Co się stało Możliwe rozwiązaniaBrak wideo (nieświeci kontrolkazasilania)Brak obrazu • Upewnij się, że kabel wideo jest prawidłowopodłączony do monitora i zamocowany.• Sprawdź, czy prawidłowo działa gniazdozasilania, wykorzystując do tego celu inneurządzenie elektryczne.• Upewnij się, że został do końca naciśniętyprzycisk zasilania.• Upewnij się, że wybrane zostało prawidłoweźródło wejścia, korzystając z menu InputSource (Źródło wejścia).Brak wideo (świecikontrolka zasilania)Brak obrazu lubbrak jasności• Zwiększ jasność i kontrast przez OSD.• Wykonaj autotest monitora.• Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamanestyki złącza kabla wideo.• Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.Brakujące pikseleWadliwe pikseleNa ekranie LCDpojawiają sięplamki• Włącz i wyłącz zasilanie.• Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt,który występuje w technologii LCD.• Dalsze informacje o polityce jakości ipikseli monitora LCD, można sprawdzićna stronie pomocy technicznej Dell, podadresem:www. com/support/monitors.Wadliwe piksele Na ekranie LCDjasne plamki• Dalsze informacje o polityce jakości i pikselimonitora LCD, można sprawdzić na stroniepomocy technicznej Dell, pod adresem:www. com/support/monitors.Problemydotyczące jasnościObraz za ciemnylub za jasny• Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.• Wyreguluj jasność i kontrast przez OSD.związane zbezpieczeństwemWidoczny dymlub iskrzenie• Nie należy wykonywać żadnych czynnościrozwiązywania problemów.• Należy jak najszybciej skontaktować się zDell.

Strona: 47

Rozwiązywanie problemów | 49OkresoweproblemyPojawianiesię i zanikanienieprawidłowegodziałaniamonitora• Upewnij się, że kabel wideo łączący monitorz komputerem jest prawidłowo podłączony izamocowany.• Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czyokresowe problemy pojawiają się także wtrybie autotestu.Brak koloru Brak koloruobrazuNieprawidłowykolorNieodpowiednikolor obrazu• Zmień ustawienia Tryby ustawień wstępnychw menu OSD Kolor w zależności odzastosowania.• Ustaw wartość R/G/B w pozycji CustomKolory niestandardowe w menu OSD Kolor.• Zmień w zaawansowanych ustawieniachOSD, format wprowadzania kolorów na PCRGB lub YPbPr.Długotrwałeutrzymywaniestatycznegoobrazu namonitorzeNa ekraniewyświetlanesą słabe cienieod obrazówstatycznych• Użyj funkcji zarządzania zasilaniem w celuwyłączenia monitora, przez cały czasnieużywania (dalsze informacje, patrz Trybyzarządzania zasilaniem).• Alternatywnie, użyj dynamicznie zmienianegowygaszacza ekranu.Problemy specyficzne dla produktuCharakterystyczneobjawyCo się stało Możliwe rozwiązaniaZa mały obrazekranowyObrazwyśrodkowanyna ekranie, alenie wypełniacałego obszaru• Sprawdź ustawienie Aspect Ratio(Współczynnik proporcji) w menu OSDDisplay Settings (Ustawienia wyświetlania)

Strona: 48

50 | Rozwiązywanie problemówBrak sygnałuwejścia ponaciśnięciuelementówsterowaniaBrak obrazu, białeświatło.• Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się,że komputer nie znajduje się w trybieoszczędzania energii, przesuwając mysz lubnaciskając dowolny przycisk na klawiaturze.• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jestprawidłowo podłączony. Jeżeli konieczne,ponownie podłącz kabel sygnałowy.• Zresetuj komputer lub odtwarzacz wideo.Obraz nie wypełniacałego ekranu.Obraz niewypełniawysokości lubszerokości ekranu• Ze względu na różne formaty wideo iwspółczynnik proporcji DVD, monitor możenie wyświetlać obrazu na pełnym ekranie.Brak obrazupodczas używaniapołączenia DP dokomputera PCPusty ekran • Sprawdź, certyfikat którego standardu DP(DP1. 1a lub DP1. 4) posiada karta graficzna.Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik karty• Niektóre karty graficzne DP1. 1a nie obsługująmonitorów DP1. Przejdź do menuekranowego, w opcji Wybór źródła wejścianaciśnij i przytrzymaj przycisk wyboruDP przez 8 sekund, aby zmienić ustawieniemonitora z DP 1. 4 na DP 1. 1a.

Strona: 49

Dodatek | 51DodatekInstrukcje bezpieczeństwaPrzy wyświetlaczach z błyszczącymi ramkami, użytkownik powinien rozważyćrozmieszczenie wyświetlacza, ponieważ ramka może powodować przeszkadzająceodbicia od światła otoczenia i jasnych powierzchni.OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innychniż określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie,zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa, znajdują się w części Informacje obezpieczeństwie, środowisku i przepisach (SERI).Uwaga FCC (tylko USA) i inne informacjedotyczące przepisówUwagi FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można sprawdzić na stroniesieciowej zgodności z przepisami, pod adresem www. com/regulatory_compliance.Kontaktowanie się z firmą DellUWAGA:Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowemożna znaleźć na fakturze zakupu, opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktuFirma Dell udostępnia kilka opcji pomocy technicznej i usług online i telefonicznie.Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre usługi mogą nie być dostępne wdanym regionie.Aby uzyskać pomoc online:Wejdź na stronę www. com/support/monitorsW celu kontaktu z Dell w zakresie sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta.1 Przejdź do www. com/support.2 Sprawdź kraj lub region w menu rozwijanym Wybierz kraj/region w górnym lewymrogu strony.3 Kliknij pozycję Kontakt z nami obok menu rozwijanego kraju.4 Wybierz odpowiednią usługę i łącze pomocy, w zależności od potrzeb.5 Wybierz wygodną metodę kontaktu z Dell.

Strona: 50

52 | DodatekUstawienie rozdzielczości wyświetlania na 1920 x 1080(U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX)(maksymalna)Dla najlepszego działania, rozdzielczość wyświetlania należy ustawić na 1920 x 1080(U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX) pikseli, wykonując następująceW systemie Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Windows 8. 1:1 Wyłącznie w systemie Windows 8 lub Windows 8. 1 wybierz kafelek Pulpit w celuprzełączenia na klasyczny pulpit.2 Kliknij prawym przyciskiem pulpit i wybierz Rozdzielczość ekranu.3 Kliknij listę rozwijaną Rozdzielczość ekranu i wybierz 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).4 Kliknij OK.W systemie Windows 10:1 Kliknij prawym przyciskiem pulpit i kliknij ustawienia wyświetlania.2 Kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia wyświetlania.3 Kliknij, aby wyświetlić rozwijaną listę rozdzielczości ekranu i wybierz 1920 x 1080(U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).4 Kliknij pozycję Zastosuj.Jeśli zalecana rozdzielczość nie będzie widoczna wśród dostępnych opcji, koniecznemoże być zaktualizowanie sterownika graficznego. Wybierz poniżej scenariusz, którynajlepiej opisuje używany system komputerowy i wykonaj instrukcje.Komputer Dell1 Przejdź do www. com/support, wprowadź znacznik serwisowy komputera ipobierz najnowsze sterowniki do karty graficznej.2 Po instalacji sterowników dla posiadanej karty graficznej należy ponowniespróbować ustawić rozdzielczość na 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x1440 (U2719D/U2719DX).UWAGA: Jeśli nie można ustawić rozdzielczości na 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX), należy się skontaktować z firmą Dell izapytać o adapter graficzny obsługujący te rozdzielczości.

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy Dell

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy Dell.
Mamy 2, 028 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 1, 212 produktów Dell w kategorii Laptopy.

  • 1
  • 23456789acdefgilmnpstvwxz

Dell Display Manager – podręcznik użytkownika |

1

Dell Display Manager – podręcznik użytkownika

Przegląd

Dell Display Manager to aplikacja dla systemu Windows, używana do zarządzania
monitorem lub grupą monitorów. Umożliwia ręczną regulację wyświetlonego obrazu,
przypisywanie ustawień automatycznych, zarządzanie energią, organizację okna,
obracanie obrazu i udostępnia inne funkcje w wybranych modelach Dell. Po zainstalowaniu
Dell Display Manager będzie uruchamiał się przy każdym uruchomieniu systemu, a jego
ikona zostanie umieszczona na pasku powiadomień. Informacje na temat monitorów
podłączonych do systemu są zawsze dostępne po umieszczeniu kursora nad ikoną na
pasku powiadomień.

Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień

Kliknięcie ikony Dell Display Manager na pasku powiadomień spowoduje otwarcie okna
dialogowego szybkich ustawień. Po podłączeniu więcej niż jednego obsługiwanego modelu
Dell do systemu, z menu wybrać można konkretny monitor docelowy. Okno dialogowe
szybkich ustawień umożliwia wygodne wprowadzanie ustawień Jasności i Kontrastu
monitora, wybór ręczny trybów ustawień wstępnych lub ustawienie trybu automatycznego.
Można również zmienić rozdzielczość ekranu.

Okno dialogowe szybkich ustawień umożliwia również szybki dostęp do zaawansowanego
interfejsu użytkownika programu Dell Display Manager, który umożliwia regulację
podstawowych funkcji, trybu automatycznego i dostęp innych funkcji.

Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Ultrasharp U2723qx

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Ultrasharp U2723qx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Dell Ultrasharp U2723qx